Integracja sensoryczna

Jakiekolwiek trudności w nauce czy innych czynnościach życiowych dziecka, czy też opóźnienia w stosunku do równieśników mogą świadczyć o zaburzeniach integracji sensorycznej. Jeśli bodźce płynące ze wszystkich 7 zmysłów nie są odbierane na jednakowym poziomie i nie stanowią spójnej, dopełniającej się całości, a przez to nie docierają do mózgu prawidłowe informacje wówczas integracja sensoryczna dziecka …