Diagnozowanie autyzmu

Zaburzenia integracji sensorycznej bardzo często występują u dzieci, u których zdiagnozowano autyzm. Choroba ta jest ściśle związana z funkcjonowaniem mózgu. Dzieci chore na autyzm mają problemy również z komunikacją ze światem zewnętrznym oraz funkcjonowaniem w społeczeństwie. Pierwsze trzy lata życia to okres, w którym mogą wystąpić objawy schorzenia. Częściej choroba dotyka chłopców niż dziewczynki. Niestety …